TRANSPORT SANITARNY

W Dziale Pomocy Doraźnej funkcjonują także zespoły transportu sanitarnego:

  • 2 zespoły (jeden na stałe, drugi w miarę potrzeb) transportu sanitarnego medycznego specjalistycznego w obsadzie dwóch ratowników medycznych (co najmniej jeden ratownik jest ponadto kierowcą) stacjonują w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15 (w budynku Przychodni) – praca przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia
  • 1 zespół transportu sanitarnego w obsadzie ratownik medyczny i kierowca – ratownik praca od godz. 700 – 1900 w dni robocze

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH

Lądowisko przy Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika funkcjonuje od listopada 2006 roku – wtedy po raz pierwszy lądował na nim śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o kodzie RATOWNIK 16.

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lądowisko zostało wpisane do ewidencji lądowisk cywilnych pod nr 46. Lądowisko przystosowane jest do obsługi startów i lądowań śmigłowców o dopuszczalnej masie startowej do 6400 kg zarówno w dzień, jak i w porze nocnej (posiada światła nawigacyjne na płycie lądowiska oraz ostrzegawcze na budynkach). Jest jednym z kilku lądowisk przyszpitalnych w województwie łódzkim spełniających najwyższe standardy wskazane w ustawie prawo lotnicze.

Najczęstszym powodem wezwań są nagłe stany zagrożenia życia – głównie wypadki komunikacyjne, poparzenia, stany kardiologiczne i neurologiczne (tętniaki, guzy mózgu).

Na przełomie 2018 i 2019 roku lądowisko przeszło przebudowę związaną ze zmianą przepisów dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przebudowa objęła swym zakresem demontaż opraw oświetleniowych, wykonanie oznakowania dziennego, montaż lampy identyfikacyjnej, wykonanie oznakowania poziomego, montaż wskaźnika kierunku wiatru, korektę ścieżki podejścia, rozbudowę płaszcza TLOF oraz wykonanie opaski FATO w nowej lokalizacji. Po zakończeniu przebudowy lądowisko funkcjonuje całodobowo.
 

DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ

Starsza pielęgniarka - koordynator - Ewa Niedbała

44 648 04 70
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=