Z pożółkłych kart...

Pierwsze wzmianki o piotrkowskiej służbie zdrowia sięgają XVI wieku.
Szpital powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim pod wezwaniem Świętej Trójcy wzniesiony został w 1852 roku. Na przełomie XIX/XX wieku zmienił swoją lokalizację, przybyło nowych oddziałów szpitalnych i budynków.

Sala chorych 1938 rok

Korytarz szpitala 1937 rok

 

"Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna"Czesław Miłosz

 

Po II wojnie światowej...

Po wyzwoleniu miasta w 1945 roku rozpoczęła się organizacja społecznej służby zdrowia. W latach 50-tych nastąpiła reorganizacja szpitala - połączony został z przedwojennym szpitalem Ubezpieczalni Społecznej przy ul. Roosevelta 3, gdzie zlokalizowano dwa oddziały chirurgiczne, oddział laryngologiczny i okulistyczny.

Od 1959 roku rozpoczęto trwającą 10 lat budowę nowego szpitala przy ul. Rakowskiej 15, do którego została przeniesiona większość oddziałów szpitala Świętej Trójcy oraz oddział zakaźny z ul. Zamkowej. Początkowo zlokalizowano w nowym budynku siedem oddziałów. Ogólna liczba łóżek wynosiła 730.

Wmurowanie aktu erekcyjnego 1959 rok

Zespół wyjazdowy pogotowia 1963 rok
 

Zmiany...

W 1972 roku, w ramach ogólnokrajowej reorganizacji służby zdrowia, powstał Zespół Opieki Zdrowotnej. Liczba oddziałów szpitala wzrosła do 13. Wówczas też utworzono oddział urologiczny i anestezjologiczny.

Ważnym wydarzeniem dla piotrkowskiej służby zdrowia był dzień 1 sierpnia 1975 roku. W tym dniu, Wojewoda Piotrkowski, aktem nominacji powołał do życia Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Rakowskiej 15 . W strukturach Szpitala funkcjonowały następujące oddziały szpitalne: internistyczny, gastrologiczny, neurologiczny, pediatryczno-niemowlęcy, pediatryczny dzieci starszych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologiczny, położniczo-ginekologiczny, zakaźny, okulistyczny, laryngologiczny, rehabilitacji kardiologicznej (zlokalizowany w Hucie Dłutowskiej).

Decyzją Wojewody Piotrkowskiego z dnia 16 września 1992 roku Wojewódzki Szpital Zespolony został przekształcony w Szpital Regionalny w Piotrkowie Trybunalskim z dniem 01.01.1993 r. i wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 12 kwietnia 1993 roku – księga rejestrowa Nr 12.

W 1998 roku Szpital zostaje przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej i otrzymuje nazwę Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 07.11.2002 r. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000137871.

Z dniem 24.05.2004 r. Decyzją Wojewody Łódzkiego PS-I-8011/279/2004 nadano Nr księgi rejestrowej prowadzonej dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim 10-00907.

Budynek Oddziału Kardiologii

Lądowisko

Szpitalny Zielony Park Rehabilitacyjny
 

Kalendarium...

 • 1991 rok zakup tomografu komputerowego jednorzędowego (pierwszy aparat poza Łodzią)
 • w latach 1991–2001 systematyczna modernizacja budynku głównego szpitala, rozbudowa I piętra dla potrzeb pracowni tomograficznej, ultrasonograficznych i radiologicznych Zakładu Diagnostyki Obrazowej
 • lata 1993–1994 - dobudowa lewego skrzydła do budynku głównego szpitala z windami
 • 1994 roku modernizacja oddziału noworodkowego i położniczo–ginekologicznego dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia, utworzenie sal łóżkowych w systemie „rooming–in”/matka z dzieckiem/
 • 1994 rok modernizacja oddziału dziecięcego - zgodnie z realizacją „Programu poprawy opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem” - utworzono sale dla matek z dziećmi
 • 1994 przystosowanie pomieszczeń przychodni onkologicznej dla potrzeb poradni paliatywnej i ambulatoryjnego podawania cytostatyków (sala 4–łóżkowa)
 • lata 1999–2000 - budowa nowej kotłowni gazowej, przebudowa bloku operacyjnego, remonty oddziałów, między innymi intensywnej terapii
 • 2003 roku budowa i uruchomienie na terenie Szpitala Stacji Dializ (Firma International Nephrology Centers Poland Sp. z o.o.)
 • 2006 roku zakup rezonansu magnetycznego niskopolowego i uruchomienie pracowni rezonansu magnetycznego
 • listopad 2006 roku oddanie do użytkowania, przystosowanego do przyjmowania lotów nocnych, lądowiska dla śmigłowców ratunkowych
 • listopad 2006 roku pierwsze lądowanie śmigłowca ratunkowego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o kodzie RATOWNIK 16
 • od 2008 roku bezpłatny bezprzewodowy internet dla pacjentów Szpitala
 • 2009 roku zakup sprzętu medycznego do wykonywania małoinwazyjnych zabiegów operacyjnych oraz remont oddziału – Neurologicznego i urazowo – ortopedycznego
 • 2009 rok odnowienie klatek schodowych w budynku głównym Szpitala – malowanie ścian, wymiana posadzek korytarza oraz oświetlenia
 • 2009 rok zmiana lokalizacji oddziałów neurologicznego (do budynku głównego) i wewnętrznego (do pawilonu)
 • 2009 roku Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 w zakresie ratownictwa medycznego oraz diagnostyki obrazowej
 • 2010 roku zakup sprzętu medycznego, w tym nowoczesnego artroskopu
 • 2010 rok rozszerzenie zakresu Certyfikatu ISO o leczenie szpitalne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną
 • przełom września i października 2010 roku pierwsza Wizyta Akredytacyjna zakończona pozytywnym wynikiem i rekomendacją udzielenia przez Ministra Zdrowia Certyfikatu Akredytacyjnego dla Szpitala
 • 64 miejsce w kraju w Ogólnopolskim Rankingu Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadzonym w 2010
 • adaptacja pomieszczeń w budynku przychodni specjalistycznych i oddanie do użytku oddziału rehabilitacji kardiologicznej
 • 2011 rok wymiana  tomografu jednorzędowego na nowoczesny aparat wielorzędowy
 • 2011 rok zakup wysokopolowego rezonansu magnetycznego, który zastąpił dotychczas używany aparat niskopolowy
 • 2011 rok zakup aparatów RTG oraz systemu cyfrowego zapisu i archiwizacji obrazu dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej
 • 2011 rok zakup nowego sprzętu dla oddziałów gastroenterologicznego (videogastroskop i videokolonoskop), okulistycznego (laser okulistyczny) oraz neurologicznego (aparat EEG i EMG), a także Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (analizator immunochemiczny i analizator koagulologiczny)
 • 2011 rok zmiana administracyjna adresu jednostek i komórek Szpitala – główny adres ul. Rakowska 15
 • sierpień 2011 roku audyt certyfikujący, który potwierdził zgodność wdrożonego systemu z normą PN-EN ISO 14001:2004 - Szpital uzyskał Certyfikat ISO w zakresie systemu zarządzania środowiskowego
 • 2011 rok awans w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – 30 miejsce w kraju i 2 w województwie łódzkim
 • grudzień 2011 rok zakończenie trwających ponad rok prac adaptacyjnych i oddanie do użytku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, mieszczącego się na  poziomie – 1 (minus jeden) w Budynku Głównym Szpitala
 • listopad 2013 rok rusza budowa nowego pawilonu
 • luty 2014 rok druga Wizyta Akredytacyjna i przyznanie po raz drugi Certyfikatu Akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia
 • maj 2014 rok oddanie do użytku nowego pawilonu - wschodnie skrzydło na krótko zajmuje oddział neurologiczny
 • lipiec - wrzesień 2014 rok adaptacja zachodniego skrzydła nowego pawilonu
 • październik 2014 rok otwarcie nowoczesnej pracowni hemodynamiki w nowym pawilonie oraz przeniesienie oddziału kardiologicznego w miejsce dotychczasowego oddziału neurologicznego
 • wrzesień 2016 rok otwarcie pracowni urządzeń wszczepialnych serca i powiększenie sali intensywnego nadzoru kardiologicznego do 6 łóżek
 • 2016 rok przejęcie ze szpitala powiatowego oddziału urologicznego oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału (na przełomie 2016 - 2017 roku)
 • 2016 - 2017 rok remont pawilonu C (oddział gastrologiczny)
 • sierpień 2017 rok kolejna Wizyta Akredytacyjna zakończona przyznaniem po raz trzeci Certyfikatu Akredytacyjnego
 • 2018 rok budowa Szpitalnego Zielonego Parku Rehabilitacyjnego
 • styczeń 2019 rok modernizacja infrastruktury oddziału urazowo - ortopedycznego
 • marzec 2019 rok rozpoczęcie przebudowy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
 •  wrzesień 2019 rok otwarcie nowoczesnej rejestracji z elektronicznym systemem kolejkowania w budynku poradni specjalistycznych
 • kwiecień 2020 rok zakończenie przebudowy oraz otwarcie wyremontowanego oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
 • czerwiec 2020 rok Pracownia Hemodynamiki otrzymała akredytację klasy "B" Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=