Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika zapewnia opiekę zdrowotną mieszkańcom miasta i gminy Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego. 

Szpital posiada w swej strukturze 17 Oddziałów, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Histopatologii,  transport sanitarny, Dział Rehabilitacji, Przychodnie Specjalistyczne, Blok Operacyjny, Aptekę, Kancelarię Szpitala.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=