Szpitalny Oddział Ratunkowy

44 648 04 03

Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii

44 648 04 04

Oddział Kardiologiczny

44 648 04 09

Oddział Neurologiczny

44 648 04 07

Oddział Wewnętrzny

44 648 04 40

Oddział Chirurgiczny

44 648 04 30

Oddział Urazowo - Ortopedyczny

44 648 04 19

Oddział Urologiczny

44 741 48 08

Oddział Okulistyczny

44 648 04 39

Oddział Laryngologiczny

44 648 04 13

Oddział Gastroenterologiczny

44 648 04 33

Oddział Reumatologiczny

44 648 04 35

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

44 648 03 82

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

44 648 04 37

 

Oddziały z siedzibą na ul. Roosevelta 3 

Oddział Położniczo – Ginekologiczny

887 534 359

Oddział Dziecięcy

887 534 359

Oddział Neonatologiczny

887 534 359

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=