Zintegrowany system zapisu pacjentów

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych

poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:00

 • Poradnia Chirurgiczna dla dorosłych
 • Poradnia Chirurgiczna dla dzieci
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Hepatologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Ortopedyczna
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Poradnia Rehabilitacyjna (zapisy wyłącznie do lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej)
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Urologiczna

44 648 03 20

44 648 03 84

44 648 03 51


Rejestracja telefoniczna do pozostałych poradni

pod następującymi numerami telefonów, wyłącznie w godzinach pracy poradni
 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

44 648 03 58

 

Poradnia Onkologiczna

44 648 03 58

 

Poradnia Logopedyczna

44 648 03 65


Poradnia Zdrowia Psychicznego

44 648 04 62

 


Dział Rehabilitacji – Zabiegi Fizjoterapeutyczne

 • Fizjoterapia ambulatoryjna
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

44 648 03 53

 
 

Poradnia Neonatologiczna   (z siedzibą na ul. Roosevelta 3)

733 108 302

 
 

Poradnia Położniczo - Ginekologiczna   (z siedzibą na ul. Roosevelta 3)

733 108 502

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=