Zintegrowany system zapisu pacjentów

Rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych

poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:00

 • Poradnia Chirurgiczna dla dorosłych
 • Poradnia Chirurgiczna dla dzieci
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Hepatologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Ortopedyczna
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Poradnia Rehabilitacyjna (zapisy wyłącznie do lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej)
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Urologiczna

44 648 03 20

44 648 03 84


Rejestracja telefoniczna do pozostałych poradni

pod następującymi numerami telefonów, wyłącznie w godzinach pracy poradni
 

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

44 648 03 58

 

Poradnia Onkologiczna

44 648 03 58

 

Poradnia Logopedyczna

44 648 03 65


Poradnia Zdrowia Psychicznego

44 648 04 62

 
Przerwa w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej


Dział Rehabilitacji – Zabiegi Fizjoterapeutyczne

 • Fizjoterapia ambulatoryjna
 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

44 648 03 53

 
 

Poradnia Neonatologiczna   (z siedzibą na ul. Roosevelta 3)

733 108 302

 
 

Poradnia Położniczo - Ginekologiczna   (z siedzibą na ul. Roosevelta 3)

733 108 502

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=