Każdy pacjent leczony w Szpitalu musi wiedzieć, że ma prawa, ale i wynikające z pobytu w Szpitalu obowiązki. Poznanie tych praw i obowiązków zwiększa poczucie bezpieczeństwa podczas hospitalizacji. Na udzielanie pacjentowi jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych niezbędna jest jego świadoma zgoda.

wyciąg z Karty Praw i Obowiązków Pacjentów Leczonych w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
 

PACJENT LECZONY W SZPITALU MA OBOWIĄZEK:

  • stosowania się do obowiązujących regulaminów oddziałów i pacjentów leczonych w szpitalu
  • po przyjęciu do szpitala oddania rodzinie (lub do depozytu Szpitala) ubrań, bielizny i obuwia oraz złożenia do depozytu przedmiotów wartościowych i pieniędzy pod rygorem braku odpowiedzialności Szpitala za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze
  • stosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego/dyżurnego, w tym nie przyjmowania leków i poddawania się jakimkolwiek zabiegom bez jego zlecenia
  • przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie szpitala/oddziału napojów alkoholowych
  • przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie szpitala/oddziału
  • dbania o mienie szpitala pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego zniszczenie lub uszkodzenie

Pacjentowi małoletniemu przysługują takie same prawa i ma on takie same obowiązki jak pacjent pełnoletni

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=