Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej.

(art.36 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020.849 t.j.)

Szpital zapewnia pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostęp do opieki duszpasterskiej
zgodnie z przekonaniami religijnymi hospitalizowanych osób.

 

Posługę duszpasterską w Szpitalu pełni:

ks. Paweł Słabaszewski

Rzymskokatolicka parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła
Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 2
44 646 51 40
44 647 11 37
kancelaria@fara.piotrkow.pl

 

ks. Krzysztof Milczarek

Parafia Świętego Alberta Chmielowskiego
Piotrków Trybunalski, ul. Jeziorna 39/41
44 646 32 02
507-647-669


Msza Święta w Kaplicy Szpitalnej (Budynek główny Szpitala, poziom -1, obok Pracowni Rezonansu Magnetycznego) w niedziele i święta o godzinie 7:30

Spowiedź, Komunia Św., Sakrament Chorych w oddziałach:
  • środa, piątek od godziny 7:00
  • sobota od godziny 19:00
W sprawach pilnych należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 44 646 51 40 (kancelaria); 44 647 11 37 lub 603 308 777 (proboszcz); 44 649 53 22 lub 44 647 36 76 (wikariusze)
 

Mniejszości wyznaniowe:

ks. Jan Jakimiuk

Kościół Prawosławny – Parafia pw. Wszystkich Świętych
Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 15
502 366 495
 

ks. Wiesław Żydel

Parafia Ewangelicko – Augsburska
Piotrków Trybunalski, ul. Rwańska 6
44 649 89 26
519 038 597
piotrkow@luteranie.pl
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=