„Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim”

Wartość całkowita projektu: 14 462 049,72 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 7 254 374,06 PLN
Wartość dofinansowania: 6 093 674,21 PLN tj.: 84,00% wydatków kwalifikowanych dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków)

Beneficjent: Samodzielny Szpital wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Cel projektu: Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Piotrkowie Trybunalskim poprzez kompleksową termomodernizację budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Umowa o dofinansowanie: UDA-RPLD.04.02.02-10-0011/17-00 z dnia 15 stycznia 2019 roku
 


 1. W dniu 05.04.2022r Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja  Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim podpisał umowę z firmą Insbud Adam  Ślipek.Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania  w ramach projektu „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” w zakresie:
 1) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania dla budynków:
 a) budynek 1 – budynek główny szpitala;
 b) budynek 2 – budynek Przychodni;
 c) budynek 3 – pawilon A – budynek Oddziału Gastroenterologicznego i  Reumatologicznego;
 d) budynek 4 – pawilon B – budynek Oddziału Okulistycznego, Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni i Kancelarii.
 
Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa  IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków  Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0011/17-00.
Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 106/OA/PD/2021.

2. W dniu 14.11.2022r Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja  Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim podpisał umowę z firmą Optima  Centrum sp. z o.o. sp.K. Przedmiotem umowy jest wymiana opraw  oświetleniowych na LED- dostawa wraz z montażem w 4 budynkach tj:
 a) budynek 1 – budynek główny szpitala;
 b) budynek 2 – budynek Przychodni;
 c) budynek 3 – pawilon A – budynek Oddziału Gastroenterologicznego i  Reumatologicznego;
 d) budynek 4 – pawilon B – budynek Oddziału Okulistycznego,
 Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni i Kancelarii.
 
Powyższe prace powinny zostać wykonane w terminie do 6 m-cy od dnia  podpisania umowy.
Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa  IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków  Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Na podstawie umowy o  dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0011/17-00.
 
Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 106/OA/PD/2021.
 
 3. W dniu 22.12.2022 Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja  Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim podpisał umowę z firmą Defero sp.  z o.o. z siedzibą w Sieradzu na wykonanie robót budowlanych w ramach  projektu „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Szpitala  Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim” w zakresie:
 a) Część I: Termomodernizacja Budynku Głównego;
 b) Część II: Termomodernizacja budynku Przychodni;
 c) Część IV: Termomodernizacja budynku Pawilon

Wykonawca ma 11 miesięcy na wykonanie prac objętych umową.
Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa  IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków  Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Na podstawie umowy o  dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0011/17-00.
Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 106/OA/PD/2021.
 
 4. W dniu 05.01.2023 Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja  Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim podpisał umowę z Przedsiębiorstwem  Remontowo-Usługowym TOMBUD Karol Tomczyk z siedzibą Orońsku na  wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Termomodernizacja  budynków Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w  Piotrkowie Trybunalskim” w zakresie:

Część III:
Termomodernizacja budynku Pawilon A.
Wykonawca ma 11 miesięcy na wykonanie prac objętych umową.  Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa  IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków  Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Na podstawie umowy o  dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0011/17-00.
Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 106/OA/PD/2021.

5. W dniu 14.09.2023r Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja  Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim podpisał umowę z firmą Insbud Adam  Ślipek. Przedmiotem umowy jest budowa instalacji podgrzewu ciepłej  wody użytkowej dla kompleksu budynków Samodzielnego Szpitala  Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim – dostawa wraz z montażem pomp ciepła.
Wykonawca ma 3 miesiące na wykonanie prac objętych umową.

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa  IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków  Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Na podstawie umowy o  dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0011/17-00.
Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 106/OA/PD/2021.
 
keyboard_backspacepowrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=