Marszałek o nowym systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego

O nowym systemie organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, który rozpoczął działalność 1 kwietnia 2019 roku o godzinie 24:00 opowiadał Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, który 4.04.2019 r. gościł w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie...

O nowym systemie organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, który rozpoczął działalność 1 kwietnia 2019 roku o godzinie 24:00 opowiadał Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, który 4.04.2019 r. gościł w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

- W Łódzkiem utworzono jeden rejon operacyjny, który obsługuje jedna skoncentrowana dyspozytornia medyczna zlokalizowana w Łodzi oraz 105 zespołów ratownictwa medycznego w wyznaczonych miejscach stacjonowania.

System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) powstał w 2006 roku (powołany ustawą z dnia 8 września 2006 r.) , aby zapewnić pomoc każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. System PRM działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Jednostkami systemu PRM są:

  • szpitalne oddziały ratunkowe
  • zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, które mają zawarte umowy z NFZ - poinformował dziennikarzy Wicemarszałek Zbigniew Ziemba.

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie jako dysponent jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. W 2009 roku obszar działania Zespołów Szpitala obejmował powiat piotrkowski i Miasto Piotrków Trybunalski oraz część powiatu radomszczańskiego – ogółem 2 karetki S (Piotrków Tryb.) i  4 karetki P (Piotrków Tryb., Gorzkowice, Sulejów, Przedbórz). Od 2011 roku Szpital rozszerzył zakres działania Zespołów, stał się dysponentem zespołu stacjonującego w Wolborzu oraz karetki wodnej na Zalewie Sulejowskim ( w sezonie letnim) – 2 zespół S, 5 zespołów P i 1 zespól wodny.

Od 1 kwietnia 2019 roku Szpital nadal pozostaje dysponentem Zespołów Ratownictwa Medycznego i obejmuje swoim działaniem cały powiat piotrkowski oraz powiat grodzki M. Piotrków Trybunalski, a także cały powiat bełchatowski, tj. ponad 300 tysięcy mieszkańców – jest to drugi pod względem wielkości dysponent ZRM w województwie po Woj. Stacji Ratownictwa Medycznego, a liczba karetek wynosi 11, z czego:

  • 3 ZRM stacjonują w Piotrkowie Tryb. (1 S i 2 P)
  • 2 ZRM stacjonują w Bełchatowie (1 S i 1 P)
  • po 1 ZRM P stacjonuje w: Gorzkowicach, Sulejowie, Wolborzu, Grabicy (całkowicie nowy zespół), Szczercowie i Kleszczowie.

Nowy zespół stacjonujący w Grabicy został utworzony na wniosek Szpitala, przy pełnym poparciu Marszałka Województwa.

Szpital planuje dalszy rozwój w zakresie ratownictwa medycznego, w tym doposażanie funkcjonujących obecnie karetek.

keyboard_backspacepowrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=