Szczepienia przeciw COVID-19

[Aktualizacja: zapisy przedłużone do 14 stycznia 2021 r. Szczegóły TUTAJ]

 
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim wdraża wytyczne Ministerstwa Zdrowia
dotyczące walki z
koronawirusem, realizując zadania tzw. „szpitala węzłowego”.

Do szczepienia w szpitalach węzłowych w „ETAPIE 0” są uprawnieni:

a). Pracownicy szpitala węzłowego,

b). Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

c). Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,

d). Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

e). Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

f). Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Koordynatorem akcji szczepień na terenie SSW w Piotrkowie Trybunalskim jest Pani Anna Możdżyńska, kontakt (wyłącznie w temacie szczepień przeciw COVID-19 !):  tel. 519-377-876 lub e-mail: amozdzynska@szpital-piotrkow.pl

W celu zgłoszenia zbiorczego w/w podmiotów z „etapu 0”, prosimy wysłać wiadomość elektroniczną z poprawnie wypełnionym formularzem (WYŁĄCZNIE W FORMACIE EXCEL) na dedykowaną skrzynkę pocztową: szczepienia-covid@szpital-piotrkow.pl wraz z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo prosimy o podanie numeru telefonu: ułatwi on późniejszy kontakt w sprawie ustalenia terminu szczepienia.

 

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY - KORONAWIRUS