„Szpitalny Zielony Park Rehabilitacyjny”

Wartość całkowita projektu i dofinansowania: 296 300,00 PLN

Beneficjent: Samodzielny Szpital wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
Cel projektu: projekt dotyczy stworzenia miejsca wyposażonego w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny wspomagający powrót pacjenta do sprawności psychofizycznej przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod usprawniania w przyjaznym otoczeniu zieleni. Zadanie to polega na budowie siłowni zewnętrznej na terenie Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Teren wyłożony będzie bezpieczną nawierzchnią antypoślizgową, a wokół staną ławeczki. Siłownia składać się będzie z zestawu urządzeń do rehabilitacji ruchowej. Sprzęt ten służy do polepszenia sprawności fizycznej użytkownika, a jego usytuowanie na terenie zielonym szpitala wzmocni funkcjonowanie układu oddechowego i odpornościowego osób rehabilitowanych. Jednak z siłowni zewnętrznej będą mogli korzystać nie tylko pacjenci szpitala, ale cała lokalna społeczność
Zadanie finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok Subregion Wschodni

keyboard_backspacepowrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=