DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ

Kierownik lek. Jarosław Przybył

 • 695 220 134

Pielęgniarka Oddziałowa Ewa Niedbała

 • 44 648 04 70

RATOWNICTWO MEDYCZNE

System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) powstał w 2006 roku (powołany ustawą z dnia 8 września 2006 r.) , aby zapewnić pomoc każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. System PRM działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Jednostkami systemu PRM są:

 • szpitalne oddziały ratunkowe
 • zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, które mają zawarte umowy z NFZ

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim jest czynnym uczestnikiem systemu ratownictwa medycznego ze względu na posiadanie w swej strukturze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego S i P, które organizacyjnie przynależą do Działu Pomocy Doraźnej.

W Dziale Pomocy Doraźnej funkcjonuje 11 Zespołów Ratownictwa Medycznego:

 • Piotrków Trybunalski

1 specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego S

obsada ZRM S: lekarz i dwóch ratowników medycznych (co najmniej jeden ratownik jest ponadto kierowcą)

miejsce stacjonowania ZRM: Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15 (budynek przychodni specjalistycznych)

2 podstawowy zespół ratownictwa medycznego P

obsada ZRM P: dwóch ratowników medycznych (co najmniej jeden ratownik jest ponadto kierowcą)

miejsce stacjonowania ZRM: Piotrków Trybunalski ul. Rakowska 15 (budynek przychodni specjalistycznych)

 • Bełchatów

1 specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego S

obsada ZRM S: lekarz i dwóch ratowników medycznych (co najmniej jeden ratownik jest ponadto kierowcą)

miejsce stacjonowania ZRM: Bełchatów ul. Czapliniecka 123

1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego P

obsada ZRM P: dwóch ratowników medycznych (co najmniej jeden ratownik jest ponadto kierowcą)

miejsce stacjonowania ZRM: Bełchatów ul. Czapliniecka 123

 • Gorzkowice

1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego P

obsada ZRM P: dwóch ratowników medycznych (co najmniej jeden ratownik jest ponadto kierowcą)

miejsce stacjonowania ZRM: Gorzkowice ul. Kwiatowa 4

 • Sulejów

1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego P

obsada ZRM P: dwóch ratowników medycznych (co najmniej jeden ratownik jest ponadto kierowcą)

miejsce stacjonowania ZRM: Sulejów ul. Targowa 20

 • Wolbórz

1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego P

obsada ZRM P: dwóch ratowników medycznych (co najmniej jeden ratownik jest ponadto kierowcą)

miejsce stacjonowania ZRM: Wolbórz ul. Modrzewskiego 15

 • Kleszczów

 

1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego P

obsada ZRM P: dwóch ratowników medycznych (co najmniej jeden ratownik jest ponadto kierowcą)

miejsce stacjonowania ZRM: Kleszczów ul. Osiedlowa 2

 • Szczerców

1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego P

obsada ZRM P: dwóch ratowników medycznych (co najmniej jeden ratownik jest ponadto kierowcą)

miejsce stacjonowania ZRM: Szczerców ul. Mickiewicza 39b

 • Grabica

1 podstawowy zespół ratownictwa medycznego P

obsada ZRM P: dwóch ratowników medycznych (co najmniej jeden ratownik jest ponadto kierowcą)

miejsce stacjonowania ZRM: Grabica 55

Ambulanse oraz sprzęt medyczny i aparatura medyczna, w które są wyposażone, spełniają wymagania Polskiej Normy dla Pojazdów medycznych i ich wyposażenia – Ambulanse drogowe, zharmonizowanej z Europejską Normą oraz wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia dla ambulansów typu B (ambulans ratunkowy) i typu C (ruchoma jednostka intensywnej opieki) – czyli wyposażone są w pełni w sprzęt całkowicie zabezpieczający udzielanie pomocy w stanach krytycznych i bezpośredniego zagrożenia życia (min. defibrylatory, respiratory oraz urządzenia do wentylacji pacjenta, zestawy reanimacyjne, pompy infuzyjne, zestawy do unieruchamiania kręgosłupa i kończyn w przypadku złamań, zestawy leków i opatrunków, sprzęt do transportu – nosze, materace, krzesełka kardiologiczne i inne). Każdy ambulans posiada system nadzoru obiektów mobilnych oparty o monitoring satelitarny (GPS) umożliwiający wskazanie aktualnego miejsca pobytu pojazdu oraz niezbędne zasoby komputerowe umożliwiające korzystanie z Systemu Wspomagania Dowodzenia.

TRANSPORT SANITARNY

W Dziale Pomocy Doraźnej funkcjonują także zespoły transportu sanitarnego:

 • 2 zespoły (jeden na stałe, drugi w miarę potrzeb) transportu sanitarnego medycznego specjalistycznego w obsadzie dwóch ratowników medycznych (co najmniej jeden ratownik jest ponadto kierowcą) stacjonują w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15 (w budynku Przychodni) praca przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia
 • 1 zespół transportu sanitarnego w obsadzie ratownik medyczny i kierowca – ratownik praca przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia
 • 1 zespół transportu sanitarnego w obsadzie ratownik medyczny i kierowca – ratownik praca od godz. 700 – 1900 w dni robocze

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH

Lądowisko przy Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika funkcjonuje od listopada 2006 roku – wtedy po raz pierwszy lądował na nim śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o kodzie RATOWNIK 16.

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lądowisko zostało wpisane do ewidencji lądowisk cywilnych pod nr 46. Lądowisko przystosowane jest do obsługi startów i lądowań śmigłowców o dopuszczalnej masie startowej do 6400 kg zarówno w dzień, jak i w porze nocnej (posiada światła nawigacyjne na płycie lądowiska oraz ostrzegawcze na budynkach). Jest jednym z kilku lądowisk przyszpitalnych w województwie łódzkim spełniających najwyższe standardy wskazane w ustawie prawo lotnicze.

Najczęstszym powodem wezwań są nagłe stany zagrożenia życia – głównie wypadki komunikacyjne, poparzenia, stany neurologiczne (tętniaki, guzy mózgu) i kardiologiczne.

Na przełomie 2018 i 2019 roku lądowisko przeszło przebudowę związaną ze zmianą przepisów dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przebudowa objęła swym zakresem demontaż opraw oświetleniowych, wykonanie oznakowania dziennego, montaż lampy identyfikacyjnej, wykonanie oznakowania poziomego, montaż wskaźnika kierunku wiatru, korektę ścieżki podejścia, rozbudowę płaszcza TLOF oraz wykonanie opaski FATO w nowej lokalizacji. Po zakończeniu przebudowy lądowisko funkcjonuje całodobowo.