ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Kierownik lek. Agata Florek - Dziubecka 44 648 04 15 zdl@szpital-piotrkow.pl Zastępca Kierownika ZDL, Kierownik pracowni Immunologii

Read more

Poradnie specjalistyczne, zgrupowane w 9 przychodniach specjalistycznych, świadczą usługi medyczne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zakres świadczonych usług obejmuje leczenie,

Read more

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY ODDZIAŁ

Read more

DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ Kierownik lek. Jarosław Przybył 695 220 134 Pielęgniarka Oddziałowa Ewa Niedbała 44 648 04 70 RATOWNICTWO MEDYCZNE

Read more

JAKOŚĆ... AKREDYTACJA... Akredytacja prowadzona jest w oparciu o ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia i towarzyszące jej rozporządzenia. Akredytacji udziela

Read more

Z pożółkłych kart... Pierwsze wzmianki o piotrkowskiej służbie zdrowia sięgają XVI wieku.Szpital powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim pod wezwaniem Świętej Trójcy

Read more

Kadrę zarządzającą Szpitala stanowią: Dyrektor lek. Marek Konieczko W sprawach dotyczących opinii pacjentów Dyrektor przyjmuje we wtorki w godzinach 12:00

Read more
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZPITAL

Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji Najbardziej popularnym i rozpowszechnionym sposobem finansowania inwestycji są fundusze europejskie, a więc środki finansowe dzięki którym

Read more