Posługa duszpasterska

Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej.

(art.36 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2017.1318 t.j.)

Szpital zapewnia pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostęp do opieki duszpasterskiej

zgodnie z przekonaniami religijnymi hospitalizowanych osób

Posługę duszpasterską w szpitalu pełni:

 

ks. Paweł Słabaszewski

Rzymskokatolicka parafia pw.  Świętego Jakuba Apostoła

Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście 2

  • 44 646 51 40
  • 44647 11 37
  • kancelaria@fara.piotrkow.pl

Msza Święta w Kaplicy Szpitalnej (Budynek główny Szpitala, poziom -1, obok pracowni rezonansu magnetycznego) w niedziele i święta o godzinie 7:30

Spowiedź, Komunia św., Sakrament Chorych w oddziałach:

  • budynek główny: poniedziałek, środa, sobota od godziny 16:00
  • pawilony: wtorek, piątek, niedziela od godziny 16:00

W sprawach pilnych należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 797 192 814 lub 512 744 556 (ks. Paweł)

Mniejszości wyznaniowe:

 

ks. Jan Jakimiuk

Kościół Prawosławny – Parafia pw. Wszystkich Świętych

Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 15

  • 502 366 495

 

ks. Wiesław Żydel

Parafia Ewangelicko – Augsburska

Piotrków Trybunalski, ul. Rwańska 6

  • 44 649 89 26
  • 519 038 597
  • piotrkow@luteranie.pl