Oddział Wewnętrzny

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

GABINET LEKARZY

  • 44 648 04 36

GABINET PIELĘGNIAREK

  • 44 648 04 40

LOKALIZACJA

WEJŚCIE DLA RODZIN I OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW

  • budynek główny, parter

Zakres działania

Oddział Wewnętrzny udziela całodobowo świadczeń medycznych i zajmuje się leczeniem następujących schorzeń:

  • w zakresie układu oddechowego: zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zaostrzenie astmy oskrzelowej, zapalenie płuc
  • w zakresie układu moczowego: zakażenie dróg moczowych, ostra niewydolność nerek, zaostrzenie przewlekłej niewydolności nerek
  • w zakresie chorób  metabolicznych: cukrzyca, dna moczanowa, choroby tarczycy
  • w zakresie chorób rozrostowych.

Oddział stanowią ogółem 42 łóżka oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

Dodatkowo posiada możliwości szybkiej i pełnej diagnostyki stanu pacjenta dzięki zapewnieniu całodobowego dostępu do specjalistycznych badań takich jak USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz badań laboratoryjnych i bakteriologicznych.

Zasoby kadrowe i sprzętowe

W Oddziale Wewnętrznym pracuje 6 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych oraz 2 lekarzy w trakcie specjalizacji, 23 pielęgniarki, w tym 3 ze specjalizacją (15 z wykształceniem wyższym w tym 3 z tytułem magistra pielęgniarstwa oraz 12 z tytułem licencjata pielęgniarstwa), 5 opiekunów medycznych, 5 salowych/sanitariuszy oraz 2 rejestratorki medyczne.

Oddział w pełni wyposażony jest w sprzęt odpowiadający wymogom NFZ. Posiada min.: defibrylator, inhalator, pompy infuzyjne, respirator, aparaty EKG, pulsoksymetr, kardiomonitory, ssaki elektryczne.

p.o. Kierownik Oddziału
lek. Magdalena Gizeweter - Zielińska

specjalista chorób wewnętrznych

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa
Marta Skrzypczyńska

lic. pielęgniarstwa

spec. pielęgniarstwo zachowawcze

0
łóżka ogółem
0
hospitalizacji w roku

Choroby metaboliczne – grupa schorzeń charakteryzująca się nieprawidłowym przebiegiem procesów metabolicznych w organizmie. W wielu przypadkach za ich rozwój odpowiada mutacja genetyczna, ale bywają także choroby nabyte jak np. cukrzyca (więcej https://diabetyk.org.pl/).

Skąd się biorą choroby metaboliczne? Jedną z możliwych ścieżek ich rozwoju fundujemy sobie sami poprzez nasz styl życia czy nieodpowiednią dietę. Druga, na którą nie mamy wpływu to mutacje genów.