Oddział Kardiologiczny

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

GABINET LEKARZY

  • 44 648 04 10

GABINET PIELĘGNIAREK

  • 44 648 04 09

LOKALIZACJA

WEJŚCIE DLA RODZIN I OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW

  • pawilon C, parter

Zakres działania

Oddział Kardiologiczny wraz z Pracownią Hemodynamiki i Pracownią Kardiologiczną udziela całodobowo świadczeń medycznych pacjentom w pełnym zakresie schorzeń kardiologicznych, leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych, choroby niedokrwiennej serca, leczenia zachowawczego niewydolności krążenia, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego. W Oddziale implantowane są  rozruszniki serca oraz nowoczesne kardiowertery-defibrylatory, które pozwalają na diagnostykę np. rezonansem magnetycznym.

Oddział stanowi ogółem 39 łóżek, w tym 8 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego (sala R), z których każde wyposażone jest w sprzęt pozwalający na ciągłe monitorowanie czynności życiowych pacjentów.

Dodatkowo posiada możliwości szybkiej i pełnej diagnostyki stanu pacjenta dzięki zapewnieniu całodobowego dostępu do specjalistycznych badań takich jak USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz badań laboratoryjnych i bakteriologicznych.

Zasoby kadrowe i sprzętowe

W Oddziale Kardiologicznym pracuje 16 lekarzy specjalistów, w tym 2 z tytułem doktora nauk medycznych oraz 9 lekarzy w trakcie specjalizacji, 35 pielęgniarek, w tym 16 ze specjalizacją (24 pielęgniarki z wykształceniem wyższym w tym 8 z tytułem magistra pielęgniarstwa oraz 16 z tytułem licencjata pielęgniarstwa), 2 opiekunów medycznych, 6 salowych oraz 2 rejestratorki medyczne.

Oddział w pełni wyposażony jest w sprzęt odpowiadający wymogom NFZ. Posiada min.: defibrylatory, angiograf, Lucas (urządzenie do masażu zewnętrznego serca), aparat USG (echo serca), zestaw do prób wysiłkowych, Holter, kardiomonitory, aparaty do EKG, ssaki, respiratory, kardiostymulatory.

Kierownik Oddziału
dr n. med. Tomasz Ciurus

specjalista kardiologii

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa
Agnieszka Krasoń

magister pielęgniarstwa

spec. pielęgniarstwo internistyczne

0
łóżka ogółem
0
łóżek intensywnej opieki kardiologicznej
0
hospitalizacji w roku

Serce – główny narząd układu krwionośnego, znajduje się w klatce piersiowej w śródpiersiu środkowym, w worku osierdziowym.

O najczęstszych chorobach układu krążenia przeczytasz w Kąciku kardiologicznym