ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Kierownik lek. Agata Florek - Dziubecka 44 648 04 15 zdl@szpital-piotrkow.pl Z-ca Kierownika ds. serologii grup krwi

Read more

Poradnie specjalistyczne, zgrupowane w 9 przychodniach specjalistycznych, świadczą usługi medyczne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zakres świadczonych usług obejmuje leczenie,

Read more

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY ODDZIAŁ URAZOWO – ORTOPEDYCZNY

Read more

DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ Kierownik lek. Jarosław Przybył 695 220 134 Pielęgniarka Oddziałowa Ewa Niedbała 44 648 04 70 RATOWNICTWO MEDYCZNE

Read more

JAKOŚĆ... AKREDYTACJA... Akredytacja prowadzona jest w oparciu o ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia i towarzyszące jej rozporządzenia. Akredytacji udziela

Read more

Z pożółkłych kart... Pierwsze wzmianki o piotrkowskiej służbie zdrowia sięgają XVI wieku.Szpital powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim pod wezwaniem Świętej Trójcy

Read more

Kadrę zarządzającą Szpitala stanowią: Dyrektor lek. Marek Konieczko W sprawach dotyczących opinii pacjentów Dyrektor przyjmuje we wtorki w godzinach 12:00

Read more
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ SZPITAL

Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji Najbardziej popularnym i rozpowszechnionym sposobem finansowania inwestycji są fundusze europejskie, a więc środki finansowe dzięki którym

Read more