Kadra Kierownicza

 

Dyrektor:

lek. Marek Konieczko

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa:

dr n. med. Aneta Baranowska

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych:

mgr Małgorzata Nurkowska

Naczelna Pielęgniarka:

mgr Beata Rzeźnicka

 

Główny Księgowy:

mgr Alicja Brynkiewicz

 

Kierownik Działu Kadr i Szkolenia:

mgr Izabela Adamczyk